Hem        Om VäxjöSamtalet        VäxjöSamtalet 2016        Arkiv        Kontakta oss       
 
VÄLKOMMEN TILL
VÄXJÖSAMTALET
Till VäxjöSamtalet kommer du med idéer och funderingar kring en fråga som du brottas med. Ordet är ditt! I en mindre grupp prövar du dina tankar mot andras erfarenheter. Olika bakgrunder som politiker, praktiker, forskare eller studenter inspirerar och ger nya tankar.
Låt landet bygga staden
Landsbygden bygger Stockholm
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Varje dag kämpar kommunerna i länet med att få fram bostäder i en takt som bättre svarar upp mot efterfrågan. Nya bostäder ger tak över huvudena och välkomnas men själva byggandet orsakar störningar och påfrestningar på många sätt.

Låt det moderna träbyggandet bygga en större del av städerna istället. På konferensen berättas det om hur störningarna minimeras i den urbana miljön genom kortare byggprocesser och effektiva transporter. Byggnadsdelarna kommer när de ska och i tur och ordning. Byggarbetsplatsen flyttas till fabriker och stökiga byggarbetsplatser är ett minne blott. Till detta skall läggas mindre energi i produktionen, och för varje hus vi bygger i trä minskar mängden av koldioxid.

Datum
26 januari 2017

Plats
Grand Hotel, Stockholm

Anmälan
Via mail till anmalan@trastad.se
senast den 19 januari
(ange kontaktuppgifter
inkl. fakturadress).

Kostnad
900 kr inkl. lunch.

Dessutom kan Sverige med ett ökat träbyggande utveckla en blomstrande exportnäring. Sverige är redan ett av världens största exportländer inom sågade trävaror och skogsnäringen är en ekonomisk ryggrad i vår samhällsekonomi. Mot bakgrund av hur mycket bostäder som behöver byggas under kommande decennier världen över blir hållbarhetsfrågan allt viktigare - i alla länder. Svensk träbyggnadsteknik ska göra succé på världsmarknaden. Skogens och träbyggandets betydelse för Sverige borde vara en profilfråga i svensk utrikes- och handelspolitik.
 
 
Ladda ner inbjudan och program i PDF »