Hem        Om VäxjöSamtalet        VäxjöSamtalet 2016        Arkiv        Kontakta oss       
 
PROGRAM – TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER
09:00
Registrering/kaffe
Plats: Foajén Växjö Konserthus
10:00
Stadstur – allmän, arkitektur
Guide: Hans Andrén
Avgår från: Teatertorget vid gamla badhuset


Denna stadsrundtur visar på hur träbyggandet utvecklats i Växjö sedan man antog den första träbyggnadsstrategin år 2005. Under resan kommer bostadshus, kontor och offentliga lokaler att visas som exempel på vad som har byggts och är uppförande i Växjö kommun.

 • Växjö kommuns nya entré, 2013
 • Kv. Stormen, Lignaturs träbyggsystem, 2012
 • Strandsnäckan, 43 lägenheter, 2016
 • Portvakten, trähus i 8 våningar, 64 lägenheter, massivträ, 2009
 • Vallen, Vallaviken 255 lägenheter, 6 våningar trä
  samt massivträ 2016/2017
 • Välludden, träregelstomme i 4–5 våningar, 1994
 • Södra Climate Arena, tennishall, 15 kwh/kvm/år,
  massivträbyggnad, 2013
 • Limnologen, trähus i 8 våningar, 134 lägenheter, massivträ, 2009–2011
 • Uppfinnaren, två kontorshus, 4–5 våningar i trä, 2002
 • Hus M och Hus N, lokaler på universitetet
 • Vikaholms allé, volymelement 2017
10:00
Stadstur – fördjupad, teknik
Guide: Johan Vessby
Avgår från: Teatertorget vid gamla badhuset


Denna stadsrundtur kommer att ge djupare inblick i de byggnadstekniska aspekterna kring några utvalda byggprojekt i Växjö kommun. Rundturen kommer att starta med en kortare föreläsning om de olika objekten innan man ger sig ut för att se byggnaderna i verkligehten.

 • Limnologen, trähus i 8 våningar, 134 lägenheter, massivträ, 2009–2011
 • Hus N, 7000 kvm lokaler på universitetet, 3 våningar trä, 2010
 • Södra Climate Arena, tennishall, 15 kwh/kvm/år,
  massivträbyggnad, 2013
 • Vikaholms allé, volymelement 2017
 • Vallen, 200 lägenheter, 2 vån. betong/6 våningar trä
 • Vallaviken, 55 lägenheter, massivträ, 2017
12:00
Lunch/registrering för nytillkomna
Plats: Atriumsalen Utvandrarnas hus
13:00
Välkommen: Kommunalråd Anna Tenje (M)
Moderator: Anders Josephsson, Träbyggnadskansliet


Sveriges kommuner har ett stort ansvar för att skapa god och hållbar samhällsutveckling. Här nns frågor som att skapa 700000 nya bostäder under de närmaste 10 åren samtidigt som man skall ha en bra samhällsutveckling och skapa ett hållbart samhälle ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Vad gör Sveriges kommuner gemensamt för att driva på och hur agerar man i olika kommuner för
att leva upp till detta?

Vad gör SABO för att driva på utvecklingen?
Petter Jurdell, fastighetsutvecklare, SABO


Hur agerar kommuner?
Catharina Winberg (M), ordförande Växjö Kommunföretag AB, Harriet Classon (S) och ordförande i Skellefteå bostads AB

Hur agerar man i en kommun med stor befolkningsökning?
Förbundschef Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, tidigare kommunalråd (S) Sundbyberg

Samtal
14:00
Kaffe
15:00
HUR BLEV DET SOM DET BLEV?
– BYGGSYSTEM OCH HUR HAR DE UTVECKLATS UNDER 20 ÅR


Moderator: Marie Johansson, SP/Lnu
Plats: Atriumsalen

Under det senaste decenniet har ett stort antal byggprojekt av olika typ genomförts med träkonstruktioner i Sverige. Hur kom det sig att just dessa projekt genomfördes i trä; och vilka framgångsfaktorer fanns för att genomföra dem? Var det ett driv från byggherren eller var det systemleverantören som drev frågan? Vilka lärdomar drog man av projekten inför kommande projekt?

Limnologen som pilotprojekt och den fortsatta utvecklingen
av Martinsons byggsystem. 
Stig Axelsson, Martinsons byggsystem och Anders Persson, Midroc

Hus N, 7 000 kvm lokaler på Linnéuniversitetet, 3 våningar trä/ Moelven trä 8. 
Johan Åhlén, Moeleven Töreboda och Patrik Hjelm, Videum

Moholt 50|50 – Europas största massivträprojekt
Jessika Szyber, Stora Enso och Terje Strand, Woodcon

Derome – Kvillebäcken i Göteborg
Anders Jonsåker, Derome Mark och Bostad

Småskaligt byggande i stor volym

Kristian Grimsbo, Flexator

Herrestaskolan – Sveriges första massivträskola
Lars Olausson, Liljewalls arkitekter och Skanska

Samtal

TRÄSTAD SVERIGE

Ordförande: Magdalena Andersson, landshövding/ordförande Trästad Sverige Öppet styrelsemöte med Trästad Sverige

Plats: Minnesotarummet

Föreningen Trästad Sverige samlar intressenter som vill visa på det moderna träbyggandets möjligheter. Här samlas myndigheter/ städer/kommuner/företag/institutioner/universitet m.fl. Trästad välkomnar medlemmar från alla som på ett eller annat sätt vill hålla sig uppdaterade om hur man bygger i trä på bästa möjliga sätt – och som själva vill vara med och påverka. Mötet avhandlar föreningens arbete med planerade konferenser, informationsinsatser, hemsidan med mera. På mötet deltar även Jerker Lessing, BoKlok som inbjuden gäst och berättar om industriellt byggande.

På mötet deltar:

Jerker Lessing, BoKlok som inbjuden gäst och berättar om industriellt byggande.

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet rapporterar från klimat­ mötet COP22 i Marrakesh.
19:00
Gemensam middag
Plats: Foajén Växjö Konserthus
 
PROGRAM – FREDAGEN DEN 25 NOVEMBER
08:00
Registrering/kaffe
Plats: Foajén Växjö Konserthus
08:30
INDUSTRIELLT BYGGANDE
– PRODUKTION/GOD GESTALTNING – LÖNSAMT


Moderator: Jerker Lessing, BoKlok
Sal: Ateljén
Kaffe serveras i foajén under passet

Vad kan det industriella träbyggandet betyda för utveckling i Svenska städer, ett sätt att snabbt lösa bostadsbristen till ett lågt pris eller byggnader som bidrar till att utveckla livsmiljön i städer? Hur kan man få bra arkitektur med industriellt producerade volymelement?

Ett samtal kring några projekt där arkitekt och industriell byggare diskuterar hur man enades om utformningen av byggnaderna.

Erfarenheter från ett år på Stanford i USA och hur man tar in detta i ett företag som BoKlok Jerker Lessing, FoU­chef BoKlok

Industriellt byggande ur ett helhetsperspektiv – design/produktion/ marknad David Öberg, Moelven Byggmodul och Carl Edvall, Prefab Design Studio

High6, utvecklingsprojekt i sex våningar/design/produktion/marknad
Peter Stenfeldt, OBOS Sverige och Linda Camara, Tengbom

Vallen, Vallaviken – Bostadshus i massivträ
Staffan Dahlström, GBJ och Eva Haraldsson och Ola Malm, Arkitekt­ bolaget

Studentbostäder i åtta våningar
Erik Wijkmark, Svenska studenthus/K2A och Anna Wijkmark, Re ex

 

Torparängen – hur kan en kommun med hjälp av markanvisnings- tävling påverka utvecklingen. Åsa Bolmsvik och Fredrik Lindblad, Linnéuniversitetet och Kristina Thorvaldsson Växjö kommun

Samtal


KUNSKAP OCH OMVANDLING
TILL KOMPETENS?


Moderator: Johan Larsson, Svenskt trä
Sal: Skattkammaren
Kaffe serveras i fajén under passet

Kan man med tillförsikt bygga med trästomme med avseende på brand, fukt och buller? Vad vet vi idag och hur omvandlar vi den till kompetens hos aktörerna.

Hur kan man tillgodose kompetensförsörjningen på olika nivåer i trähusindustrin? Exempel på olika initiativ för att sprida kunskap och kompetens på olika nivåer, i företag, i gymnasieskola och i akademin.

Svenskt Trä/inspiration, instruktion och information för mer och bättre byggande i trä Johan Larsson, Svenskt Trä

Fukt i träbyggande, hur kan man följa upp fasadens funktion i bygg- och förvaltarfasen? Per­Anders Fjällström, SP Hållbar samhällsbyggnad

Bygga lätt och tätt i trä. Om projektet Urban Tranquility.
Göran Sandberg, Urban Tranquility/LTH

Brand, har vi lärt oss hur man gör?
Birgit Östman, SP Hållbar samhällsbyggnad

Kompetensförsörjning med hjälp av SFI
Johan Palmberg, OBOS Sverige

Träcentrum – behovsstyrda yrkesutbildningar för industriellt träbyggande Marie Palm, Träcentrum

Vidareutbildning i yrkeslivet – Expertkompetens för hållbart träbyggande Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet

Smart Housing Småland – vad kan en innovationsmiljö göra för kompetensutveckling? Kirsi Jarnerö och Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland
11:00
Avslutande samtal

Moderator: Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
Sal: Ateljén

Rapport från klimatmötet COP22 i Marrakesh
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Regeringens initiativ för träbyggande
Per Hedberg, departementssekreterare på Näringsdepartementet

Avslutande samtal med moderatorerna från de två dagarnas seminarium

I ljuset av de inspel ni fått från seminarierna, vilka steg anser ni vara de bästa att ta för att få till ett ökat träbyggande för god livskvalitet.
12:00
Lunch
Plats: Foajén Växjö Konserthus